MENU

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MA MODEL HAFSHAWATY

NO NIK NIP NUPTK NAMA JENIS KELAMIN LIHAT
1 1989052618110 - 100 Ahmad Muzammil, M.Pd.I Laki-laki
2 1982073103023 100 Agus Supriyanto, M.Pd.I Laki-laki
3 1991050218111 101 Bahruddin Zaini, M.Pd.I Laki-laki
4 1994041217100 102 Fathur Roziqin, S.S Laki-laki
5 1973101003022 103 Ahmad Taufiq Hidayatullah, SH Laki-laki
6 1995101815094 104 Anis Indrawardani, S.Pd.I Perempuan
7 1989010314087 105 Sholeh Hasan Laki-laki
8 1995072615093 106 Yayang Erhaniati, S.Pd.I Perempuan
9 1977112703003 107 Nastangin, SE Laki-laki
10 1977010107054 108 Abdul Manaf, M.Pd.I Laki-laki
11 1989013006047 109 Nur Komari Soudi Nasution, SH, M.Ab Laki-laki
12 1985040506046 110 Ulfa Riza Umami, S.Pd Perempuan
13 1978121603019 111 Abdullah, S.Ag Laki-laki
14 1978021903009 112 Nurul Faizah, S.Ag Perempuan
15 1970080604025 113 Harsono, S.Pd Laki-laki
16 1964123004035 114 Drs. Mislahuddin Laki-laki
17 1981041207053 115 Badru Tamam, M.Pd.I Laki-laki
18 1986091810065 116 Siti Umil Mukminah, S.Si Perempuan
19 1987121511068 117 Siti Nur Kholifah S, S.Pd Perempuan
20 1988070811070 118 Ahmad Yulianto, S.Pd Laki-laki